Peľová situácia v 38. týždni 2020

Peľová situácia v SR za 38. týždeň 2020 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

 Ambrózia,  palina, trávy – lipnicovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, mrlíkovité, mrkvovité, astrovité,                                                                                                 spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Polythrincium 

Na celom území Slovenska sa uplynulý týždeň  niesol v znamení peľu ambrózie v ovzduší. Celkové denné koncentrácie peľu síce poklesli, ale invázna ambrózia sa udržala v alergologicky významných koncentráciách už len na časti územia. V uplynulom týždni sme zaznamenali opätovný pokles denných hladín všetkých aktuálnych alergénov. Peľ paliny a tráv sa vyskytoval v ovzduší len ojedinele, v alergologicky nevýznamných koncentráciách. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie  zachytila monitorovacia stanica v Trnave a to 43 peľových zŕn v mvzduchu, v Bratislave 20 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 37 peľových zŕn v mvzduchu. Peľ pŕhľavy dosahoval už len nízke až stredné denné hladiny. Okrem uvedených druhov sa v  ovzduší vyskytoval  v nízkych koncentráciách peľ chmeľu, astrovitých, mrkvovitých, mrlíkovitých, skorocelu a štiavu. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária.  Celkový  pokles denných koncentrácií peľu a spór  v ovzduší bol spôsobený najmä nočným ochladením.

Prognóza  peľovej situácie v SR na 39. týždeň 2020 

Prichádzajúca jeseň prináša úľavu polinotikom. V nasledujúcom týždni predpokladáme nízke až veľmi nízke hladiny peľu v ovzduší u všetkých aktuálnych alergénov. Alergikom môžu spôsobovať problémy spóry húb (plesní) zastúpených najmä rodmi Alternária a Cladospórium. Denné koncentrácie spór húb (plesní) v ovzduší majú síce tiež klesajúcu tendenciu, ale stále sa vyskytujú v senzibilizujúcich množstvách.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR,  RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

 

Návrat


Zaregistrujte sa a vyberte si alergény na ktoré ste alergický, náš portál Vás prostredníctvom e-mailu oboznámi s ich prvým výskytom na území SR.