Peľová situácia v 21. týždni 2020

Peľová situácia v SR za 21. týždeň 2020 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

 trávy – lipnicovité ,breza,  cyprusovité-tisovité,  jaseň javor, dub, buk, orech, borovicovité, pŕhľavovité, baza, pagaštan, pajaseň, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Aj v  uplynulom týždni ešte dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých , ktorý najvyššie koncentrácie dosahoval najmä na strednom a severnom Slovensku. Opäť sa znížili denné koncentrácie  peľu brezy, duba i buka. Peľová sezóna brezy definitívne skončila a jej peľ sa vyskytne v ovzduší  už len ojedinele. Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých dosahovali alergologicky významné denné koncentrácie na väčšine Slovenska. Peľ pŕhľavovitých zachytila už väčšina monitorovacích staníc. Peľ tráv dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Banskej Bystrici  423 peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave 56  peľových zŕn  v mvzduchu,  v Košiciach 127  peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre 44 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ ihličnanov  v najvyšších koncentráciách zachytili  v Žiline – 3 044  peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 1 321peľových zŕn  v mvzduchu a v Košiciach 776 peľových zŕn  v mvzduchu. V ovzduší sme ešte zachytili  peľ drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých ,  peľ duba, jaseňa, javora,  orecha, pajaseňa, pagaštanu, platanu , bazy , pŕhľavovitých, skorocelu a štiavu.. Spóry húb (plesní)  zastúpené prevažne rodom Cladospórium už dosahovali vyššie denné koncentrácie.   

Prognóza  peľovej situácie v SR na 22. týždeň 2020 

Peľ tráv z čeľade lipnicovitých prebral pozíciu najsilnejšieho a najvýznamnejšieho alergénu až do polovice júla. Peľová sezóna brezy definitívne končí a jej peľ sa vyskytne v ovzduší už len ojedinele. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosiahne vysoké denné koncentrácie na väčšine územia Slovenska . Peľ ihličnanov ešte bude mať pomerne vysoký podiel  z celkovej hladiny peľu v ovzduší, ale jeho denné koncentrácie výrazne poklesnú. V ovzduší sa okrem peľu spomenutých druhov bude vyskytovať peľ jaseňa, pajaseňa  javora, orecha, pagaštanu, bazy, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých . Výška denných hladín peľu je ovplyvňovaná nočným ochladením a zrážkovou činnosťou.  

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR,  RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

 

Návrat


Zaregistrujte sa a vyberte si alergény na ktoré ste alergický, náš portál Vás prostredníctvom e-mailu oboznámi s ich prvým výskytom na území SR.